MID NA 50 KM LADOVÝM KRAJEM

 

AREÁL LEGNER HOTELU ZVÁNOVICE

 

PO ZÁVODU VYHLÁŠENÍ S CENAMI
DOPROVODNÝ PROGRAM - UKÁZKA TANCE SE PSEM ŠIMONY DRÁBKOVÉ A DALŠÍ